IQ Products

sTREM-1 ELISA - wykrywanie sepsy i stanu zapalnego

sTREM-1 ELISA Kit

Obliczanie stężenia rozpuszczalnego TREM-1 w surowicy i osoczu

Charakterystyka

Możliwe zastosowanie badawcze


Informacje ogólne

Sepsa to zespół charakteryzujący się uogólnioną układową (całego organizmu) odpowiedzią na infekcję, która szybko prowadzi do zaburzenia czynnościowego narządów, a ostatecznie do zgonu. W miarę starzenia się populacji sepsa będzie występować coraz częściej. Rocznie występuje od 500 000 do miliona przypadków sepsy i ciężkiej sepsy w szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Roczny wskaźnik śmiertelności dla tych przypadków wynosi od 15% do 30%, czyli aż 200 000 zgonów.

Rozpuszczalny ludzki receptor sTREM-1 (ang. Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 1) znajduje się na powierzchni granulocytów i obwodowych monocytów, a jego rola polega na wzmacnianiu odpowiedzi zapalnych. W wyniku stymulacji receptora nastąpi uwolnienie prozapalnych cytokin, chemokin oraz regulacja „w górę” powierzchniowych markerów aktywacji. W czasie sepsy następuje znaczny wzrost ekspresji receptora TREM-1 związanego z błoną oraz uwalnianie rozpuszczalnej formy TREM-1.


Przeznaczenie

Zestaw sTREM-1 ELISA jest przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia sTREM-1 w próbkach surowicy lub osocza. Jest przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.


Zasada oznaczenia sTREM-1

Oznaczenie jest oparte na metodzie kanapkowej ELISA. Przeciwciało monoklonalne rozpoznające sTREM-1 jest unieruchomione na powierzchni mikropłytki titracyjnej. Po inkubacji z próbką lub standardem zawierającym rekombinowany sTREM-1 dodawane jest drugie biotynylowane przeciwciało monoklonalne rozpoznające sTREM-1. Wykrycie drugiego przeciwciała występuje w wyniku dodania streptawidyny skoniugowanej z HRP. Dzięki zastosowaniu TMB jako substratu dla enzymu HRP można w sposób ilościowy obliczyć zawartość białka sTREM-1.

ProduktOpisWielkość testuKod produktu
sTREM-1 ELISA
RUO*
Test ELISA sTREM-1 do ilościowego oznaczania rozpuszczalnego Trem-1 w surowicy i osoczu96 testówIQP-385
Powiązane produkty
Macro 163
RUO*
Test ELISA sCD163 do pomiaru aktywacji makrofagó i monocytów96 testówIQP-383
Leuko64™
IVD CE**
Pełny zestaw do wykrywania stanu zapalnego i uszkodzenia tkanek dzięki wykrywaniu CD64 na leukocytach75 testówLK-64-75
Wersja przeznaczona do cytometru przepływowego250 testówLK-64-250

* RUO - Wyłącznie do badań naukowych
** IVD CE - Do diagnostyki in vitro

Produkt ten jest zarejestrowany jako produkt do diagnostyki in vitro w krajach Unii Europejskiej.

Adres

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

E-mail

unimarket@home.pl

Telefon

kom. +48 606 60 90 99

tel. (061) 82 20 450

Fax

(061) 82 20 440

Wyłączny przedstawiciel

Logo PolysciencesJesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy Polysciences Europe GmbH .

Partnerzy

Oferujemy szeroką gamę produktów naszych renomowanych partnerów.

Logo IQ ProductsLogo ServaLogo BachemLogo DuchefaLogo Ted PellaLogo Grupa Mäder