Odczynniki

Specjalistyczne odczynniki chemiczne oraz materiały eksploatacyjne

www.polysciences.com
Firma oferuje:

 • odczynniki do mikroskopii elektronowej i drobne akcesoria (pudełka, pęsety, foremki, siateczki) wykorzystywane w laboratoriach tego typu,
 • odczynniki do oznaczeń histologicznych i cytologicznych,
 • odczynniki wykorzystywane w technice elektroforetycznej,
 • barwniki fluorescencyjne,
 • gotowe zestawy przygotowane do zatapiania preparatów,
 • immunochemikalia,
 • polimery biodegradowalne i rozpuszczalne w wodzie; monomery fluorescencyjne, z aminową grupą funkcyjną , akrylowe, usieciowane,
 • mikrosfery i cząstki paramagnetyczne,
 • specyficzne cząstki wykorzystywane w elektronice:
 • mikroelementy optyczne,
 • odczynniki Ultra Pure dla procesów elektronicznych,
 • cząstki nanobead NIST,
 • cytometria przepływowa / mikroskopia fluorescencyjna
 • przeciwciała wykorzystywane w histologii,
 • żywice do zatapiania preparatów i mikroskopii elektronowej i świetlnej,
 • siateczki różnych typów zastosowanie w LM i EM,
 • żywice jonowymienne,
 • microsphes i particles.

www.tedpella.com
Firma ma w swojej ofercie

 • kleje, materiały przewodzące i nieprzewodzące do SEM,
 • sondy do AFM,
 • drobne akcesoria do mikroskopii,
 • noże diamentowe,
 • kapsułki i zestawy do zatapiania prób,
 • włókna i katody,
 • filmy Kodak® do EM,
 • związki koloidalne złota i srebra,
 • mikronarzędzia i przyrządy precyzyjne,
 • pesety i strzykawki,
 • pudełka do przechowywania prób,
 • archiwizacja prób,
 • żywice epoksydowe i kleje silikonowe,
 • polimery przewodzące ciepło.
 • Wyposażenie do FIB,
 • Filamenty i katody,
 • Rękawice,
 • Glow Discharge Instruments,
 • Siateczki ( szeroki wachlarz rodzajów),
 • Taśmy przewodzące,
 • Naczynia do barwienia,
 • Materiały do kalibracji w SEM, AFM, LM, TEM , X-ray,
 • Materiały czyszczące,
 • Napylarki różnych typów i zastosowań,
 • Eksykatory i urządzenia próżniowe,
 • Związki koloidalne złota i srebra,
 • Akcesoria wykorzystywane w histologii – nożyczki, kasetki biopsyjne, moldy różnych typów, peel-a way, parafina, media  Tissue freezing medium i OCT Component,
 • Suszarka do szkiełek mikroskopowych,
 • Łamarka do szkiełek,
 • Flamastry i markery,
 • Szkiełka mikroskopowe i pudelka do ich przechowywania,
 • Łamarka do noży,
 • Szalki szklane o różnych średnicach i z różnych materiałów wykonane,
 • Probówki i szpatułki, termometry i stopery czasowe,
 • Lupy i szkła powiększające,
 • Akcesoria ochronne- rękawice, okulary , maseczki,
 • Mikroskopy,
 • Microwave Tissue procesor,
 • Microslicers ™,
 • Matryce do tkanek i mózgu,
 • Stoliki do SEM/ SEM specimen holders
 • Naczynia barwiące,
 • Pudełka tworzywowe do przechowywania prób,
 • Pudełka do archiwizacji preparatów,
 • Żelatynowe kapsułki, statywy , foremki – do TEM,
 • Pesety  DUMONT, DOMOSTAR ™, wysokiej precyzji, biologiczne tytanowe, z ceramiczną końcówką, tworzywowe,

www.duchefa-biochemie.com
Firma oferuje komórki roślinne i pożywki do kultur tkankowych.

 • antybiotyki / herbicydy,
 • micro / macro elementy,
 • komórki roślinne i kultury tkankowe,
 • sole mineralne,
 • witaminy,
 • aminokwasy i cukry,
 • regulatory wzrostu,
 • biochemikalia,
 • podłoża i bufory ,
 • fitopatologia,
 • elementy z tworzywa wysokiej jakości , sterylne z paskiem oddychającym , szczelnie zamykane , transparentne do przechowywania próbek , ich transportu itp.
 • www.serva.de
 • Firma oferuje odczynniki:
 • biochemikalia,
 • białka albuminy,
 • antybiotyki,
 • inhibitory,
 • kolagenazy i enzymy,
 • wymienniacze jonowe

www.bachem.com
Firma oferuje:

 • aminokwasy z wodorotlenową lub aminową grupą funkcyjną,
 • peptydy i biochemikalia,
 • hormony wzrostu,
 • inhibitory,
 • przeciwciała,
 • apoptoza komórki.

www.bangslabs.com
Firma oferuje:

 • mikrosfery polimerowe ( polimer microspheres),
 • mikrosfery krzemionkowe( silica microspheres),
 • mikrocząstki magnetyczne ( magnetic microparticles),
 • magnetic separator,
 • produkty do cytometrii przepływowej.

Testy diagnostyczne i przeciwciala do cytometrii przepływowej

www.iqproducts.nl
Firma oferuje testy diagnostyczne do badania:

 • CMV Brite™ Turbo kit - test jakościowy do określenia wczesnego antygenu wirusa cytomegalii (CMV),
 • Fetal Cell Count ™kit - pełne oznaczenie do rutynowej diagnostyki przecieku płodowo-matczynego z zastosowaniem anty-HbF i anty-CA
 • FETALtrol™- - stabilizowane kontrole krwi o trzech poziomach ze znaną zawartością ludzkich erytrocytów płodowych w krwi dorosłego człowieka,
 • HIT Alert™ kit  - rozpoznawanie małopłytkowości poheparynowej,
 • FMH kit - Odczynnik anty-RhD sprzężony ze znacznikiem FITC do oznaczeń przecieku płodowo-matczynego

Ponadto oferuje przeciwciała wykorzystywane w cytometrii przepływowej(znakowane FITC, R-PR, CyQ, APC, Purified - czyste) oraz szereg innych produktów.

UNIMARKET
61-612 Poznań,
ul. Rubież 46

Tel. (061) 82 20 450
Tel/Fax (061) 82 20 440
Tel. +48 606 609 099
unimarket@home.pl

Informacja dotycząca RODO

© 2016 UniMarket. Wszelkie prawa zastrzeżone.