IQ Products

Neopteryna ELISA

CMV Brite Turbo Kit

Monitorowanie immunologiczne w rutynowej praktyce klinicznej

Charakterystyka

Możliwe zastosowanie badawcze


Informacje ogólne

Neopteryna jest syntetyzowana przez makrofagi stymulowane cytokiną – interferonem gamma i jest wskaźnikiem stanu prozapalnego w układzie immunologicznym. Pomiar stężenia neopteryny w takich płynach ciała, jak osocze, surowica i mocz, dostarcza informacji na temat aktywacji komórkowego układu immunologicznego u ludzi będącej pod kontrolą pomocniczych limfocytów T typu 1. Intensywna produkcja neopteryny jest związana ze zwiększoną produkcją reaktywnych form tlenu; ponadto na podstawie stężenia neopteryny można oszacować wielkość stresu oksydacyjnego wywołanego przez układ immunologiczny.

Stężenie neopteryny zwykle koreluje z zakresem i aktywnością choroby, ponadto może być stosowane do monitorowania w trakcie terapii pacjentów. Podwyższone stężenie neopteryny to jeden z najbardziej skutecznych predyktorów niekorzystnego wyniku u pacjentów z infekcją HIV, cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego lub różne typy raka.


Zasada oznaczenia Neopteryny

Test immunoenzymatyczny ELISA na fazie stałej jest oparty na podstawowej zasadzie konkurencyjnej metody ELISA. Nieznana ilość antygenu znajdującego się w próbce oraz określona ilość przeciwciała znakowanego enzymem konkurują o miejsca wiążące antygen. Kompleksy obu antygenów z przeciwciałem wiążą się do dołków. Intensywność koloru powstałego po inkubacji z substratem jest odwrotnie proporcjonalna do ilości antygenu w próbce. Wyniki dla próbek można określić w sposób bezpośredni, stosując krzywą standardową.

ProduktOpisWielkość testuKod produktu
Neopteryna ELISA
IVD CE**
Test Neopteryna ELISA do ilościowego oznaczania neopteryny w surowicy, osoczu i moczu 96 testów IQP-386
Powiązane produkty
sTREM-1 ELISA
RUO*
Test ELISA sTREM-1 do ilościowego oznaczania rozpuszczalnego Trem-1 w surowicy i osoczu 96 testów IQP-385
Macro 163
RUO*
Test ELISA sCD163 do pomiaru aktywacji makrofagów i monocytów 96 testów IQP-383
Leuko64™
IVD CE**
Pełny zestaw do wykrywania stanu zapalnego i uszkodzenia tkanek dzięki wykrywaniu CD64 na leukocytach Wersja przeznaczona do cytometru przepływowego 75 testów LK-64-75
250 testów LK-64-250
Wersja do analizatora hematologicznego 100 testówLK64-H-100

* RUO - Wyłącznie do badań naukowych
** IVD CE - Do diagnostyki in vitro

Produkt ten jest zarejestrowany jako produkt do diagnostyki in vitro w krajach Unii Europejskiej.

Adres

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

E-mail

unimarket@home.pl

Telefon

kom. +48 606 60 90 99

tel. (061) 82 20 450

Fax

(061) 82 20 440

Wyłączny przedstawiciel

Logo PolysciencesJesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy Polysciences Europe GmbH .

Partnerzy

Oferujemy szeroką gamę produktów naszych renomowanych partnerów.

Logo IQ ProductsLogo ServaLogo BachemLogo DuchefaLogo Ted PellaLogo Grupa Mäder