IQ Products

CMV Brite™ Turbo

CMV Brite Turbo Kit

Nowe testy do oznaczania antygenów CMV pp65

Cytomegalowirus (CMV) i objawy zakażenia tym wirusem.

Wczesne i szybkie rozpoznanie infekcji CMV ma ogromne znaczenie dla wprowadzenia odpowiedniej terapii przeciwwirusowej oraz pozwala uniknąć zbędnego zastosowania leków immunosupresyjnych.

CMV jest DNA wirusem należącym do rodziny herpesviridae.

Zakażenie tym szeroko rozpowszechnionym wirusem przebiega zwykle bezobjawowo u zdrowego gospodarza. Jednakże w przypadku osób z obniżoną odpornością oraz rozwijającego się płodu wirus CMV może stać się przyczyną ogniskowej lub rozsianej choroby [1]. Klinicznie manifestuje się ona zapaleniem płuc, siatkówki, wątroby, jelit oraz schorzeniami neurologicznymi.

Pomimo pojawiających się coraz skuteczniejszych leków, zakażenie CMV może wywołać znaczną zachorowalność i śmiertelność u pacjentów po przeszczepie, u chorych na AIDS lub z chorobą nowotworową, szczególnie taką jak białaczka czy chłoniak. Istnieje u nich zwiększone ryzyko zakażenia pierwotnego, a także aktywacji latentnego wirusa [2-4].

Test wykrywający antygenemię CMV jest wartościową metodą w diagnostyce i monitorowaniu aktywnej infekcji CMV w narządach miąższowych i szpiku kostnym u chorych po przeszczepie [1, 2,5-7] jak również w diagnostyce i monitorowaniu zakażenia CMV u chorych na AIDS [4, 8, 9].


Sposoby oznaczania CMV

Zakażenie CMV może być wykryte różnymi sposobami:

CMV Brite™ Kit produkowany przez IQ Products był pierwszym testem do immunofluorescencyjnego oznaczania antygenu CMV oraz pierwszym zatwierdzonym przez FDA (Food and Drug Administration) do diagnostyki CMV in vitro [12]. Szybsza nowa wersja testu CMV Brite ™ została obecnie wprowadzona na rynek, pod nazwą CMV Brite™ Turbo Kit, który może być wykonany w ciągu 2 godzin [13]. Ponadto, początkowa wersja testu immunofuoresceinowego CMV Brite™ jest dostępna teraz w postaci testu immunoenzymatycznego (z peroksydazą) jako CMV PO ™ Kit.

CMV Brite™ Kit
CC/SV+-Ogółem
+31334
-61205266
Ogółem92208300

Tab. 1. Porównanie CMV Brite™ z CC i SV.

W dwóch odległych geograficznie laboratoriach wirusologicznych zostały przeprowadzone badania kliniczne porównujące CMV Brite Kit z tradycyjną hodowlą komórkową (CC) i szybką probówkową hodowlą komórkową (SV). Przebadano 300 próbek krwi; 206 od chorych po przeszczepie (159 od biorców allogenicznego szpiku kostnego i 47 organów miąższowych), 85 od HIV pozytywnych/ chorych na AIDS, 9 od osób z obniżoną odpornością. Test CMV Brite™ określił 92 próbki (30,7%) jako CMV pozytywne, zaś CC/ SV tylko 34 (11,3%). Wyniki określają czułość CMV Brite™ na 91% i swoistość na 99% podkreślając zalety tego testu.


Zestawy CMV Brite™ i CMV Bite™ Turbo.

Metody immunofluoresceinowego oznaczania antygenemii CMV pp65.

W testach CMV Brite™ i CMV Brite™ Turbo wykorzystuje się mieszaninę przeciwciał w celu wykrycia fosfoproteiny macierzy pp65, wczesnego antygenu pojawiającego się w replikacji wirusa, który jest obficie reprezentowany na CMV pozytywnych komórkach polimorfojądrowych [14-17].

Dane dotyczące zestawu CMV Brite™

CMV Brite™ Kit
CMV Brite™ Turbo+-Ogółem
+43750
-6127133
Ogółem49134183

Tab. 2. Porównanie CMV Brite™ z CMV Brite™ Turbo.

Skuteczność testu CMV Brite™ Turbo została porównana z CMV Brite™, który został zarejestrowany przez FDA w 1996 roku do diagnostyki in vitro [7]. ( Patrz dane tabela 1 ). Badania przeprowadzono równolegle na próbkach krwi pochodzących od tych samych pacjentów. Dane obrazują wyniki oznaczania antygenu CMV pp65 u 183 pacjentów przy zastosowaniu obu testów. Próbki krwi pochodziły od 173 biorców organów, 9 pacjentów z obniżoną odpornością i 1 od pacjenta HIV pozytywnego.

49 próbek (26,8%) zostało określonych jako CMV pp65 pozytywnych w teście CMV Brite™. Wyniki badania wykazują rozbieżność 3,8% i 3,3% dla testu odpowiednio CMV Brite™ i CMV Brite™ Turbo. Rozbieżności te pojawiły się tylko w przypadkach krańcowo niskich ilości komórek CMV pozytywnych, w zakresie jednej lub żadnej komórki CMV pozytywnej przypadających na duplikację.


Znaczenie kliniczne testów do oznaczania antygenemii CMV.

CMV Brite™ Kit jest pierwszym testem do oznaczania immunofluorescencyjnego antygenu CMV pp65, który został zarejestrowany przez FDA (1996) do diagnostyki in vitro. Test ten został zarejestrowany także przez PEI (1997, Niemcy) i ADM (Francja).

Dwa główne cele stosowania testu CMV antygenemia to:

Znaczenie kliniczne rozpoznawania i monitorowania antygenemii CMV zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych przeprowadzonych na dużej liczbie pacjentów.

Biorcy szpiku kostnego są rutynowo badani w kierunku czynnej infekcji wirusem CMV. Ocena antygenemii jest szczególnie polecana u pacjentów, u których zastosowana terapia immunosupresyjna obniża odpowiedź humoralną czyniąc testy serologiczne niewiarygodnymi. Po drugie terapia ta może niszczyć komórki w szybkiej probówkowej hodowli komórkowej.

Biorcy narządów miąższowych. Reaktywacja latentnego wirusa lub przeniesienie czynnej infekcji wirusem CMV od dawcy na biorcę narządu może wywołać zagrażającą życiu chorobę u chorych poddanych terapii immunosupresyjnej. Ma to istotne znaczenie u chorych z objawami odpowiadającymi zarówno reakcji odrzucania przeszczepu jak i czynnej infekcji CMV. Monitorowanie czynnej infekcji przy pomocy testów CMV Brite™ czy CMV Brite™ Turbo może dostarczyć istotnych danych dla wprowadzenia odpowiedniej terapii.

Osoby HIV pozytywne/chorzy na AIDS mają silnie obniżoną odporność i są wrażliwi na zakażenia oportunistyczne między innymi wirusem CMV. Potwierdzono, że CMV pp65 antygenemia jest wartościowym testem wykrywającym zakażenie CMV u tych chorych.

Ogólna czułość CMV Brite™ Turbo została określona na 91%, co w połączeniu z wysoką swoistością 99% podkreśla walory tego testu. Badania kliniczne nad wprowadzonymi ostatnio na rynek testami CMV Brite™ Turbo określają ich czułość na taką samą jak testu CMV Brite™. Test ten wyposaży laboratoria w bardzo wartościowy test do wykrywania i monitorowania czynnej infekcji wirusem CMV.

Literatura:


Informacje dotyczące zamówień


Zestawy
CMV Brite™ Kit110 testówVIR-CMV 110
CMV Brite™ Turbo Kit40 testówVIR-CMV 40
110 testówVIR-CMV 110
Odczynniki
Przeciwciała anty-pp65:
Mieszanina przeciwciał monoklonalnych C10/ C11200 testówVIR-CMV C10/C11
Owcze przeciwciała antymysie połączone z FITC200 testówVIR-FITC
Kozie przeciwciała antymysie połączone z PO200 testówVIR-PO
Przeźrocza kontrolne*5 w zestawie VIR-CSO5

*przeznaczone do testów CMV Brite™ i CMV Brite™ Turbo

CMV Brite™ Turbo

CMV Brite™

Adres

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

E-mail

unimarket@home.pl

Telefon

kom. +48 606 60 90 99

tel. (061) 82 20 450

Fax

(061) 82 20 440

Wyłączny przedstawiciel

Logo PolysciencesJesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy Polysciences Europe GmbH .

Partnerzy

Oferujemy szeroką gamę produktów naszych renomowanych partnerów.

Logo IQ ProductsLogo ServaLogo BachemLogo DuchefaLogo Ted PellaLogo Grupa Mäder